Mapa del dia: Una mostra de deliciosos mapes sobre Paris i la seva evolució

Paris 1422
Paris 1569
Paris 1705. font: http://arranqhenderson.com/2014/06/16/cartography-image-iconography-from-the-city-of-lights-paris-by-map-era/.

Mapa del dia: Bombolla immobiliaria a Londres

font: http://www.viewsoftheworld.net/?p=4058

Els districtes de Londres es deformen en funció del valor de les propietats que contenen. Si esclata aquesta bombolla ja ens podem preparar.

Mapa del dia: Mapa de població de Catalunya escala 1:1, any 2012

Some numbers
- 7,546,895 points
- 5,018 Censal sections
- 80,241 Population polygons
- 432,123 Map tiles
About me
Dr. Alex Nobajas
Lecturer in Human Geography
Keele University
font:http://www.gisngeo.com/gmaps/pob12/index.php

Mapa del dia. Cartogrames de les eleccions a França

Font: Mapes deformats de l'investigador Jöel Gombin, cada secció censal es deforma segons la seva població, que permet comparar millor el comportament electoral de les ciutats dinàmiques i les zones marginals