Lluis Torrado

Lluis Torrado exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014


Dades biogràfiques de Lluís Torrado, director de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell.

Lluís Torrado i Bonals va néixer a Manresa l’any 1959. És llicenciat en Ciències Econòmiques i membre del col·legi d’Economistes de Catalunya. Ha estat funcionari de l’Ajuntament de Parets del Vallès durant 9 anys desenvolupant diverses tasques en l’àmbit de Serveis Generals. L’any 1993 es va incorporar a l’Ajuntament de Calafell, on actualment és el director de Serveis Econòmics.


En l’actualitat coordina diferents departaments de l’ajuntament com són els propis de l’àmbit econòmic ( Intervenció, Tresoreria, Cadastre, Gestió i Inspecció Tributària ) així com el Servei d’Atenció al Ciutadà i Informàtica. Un dels objectius de la seva gestió ha estat impulsar  un procés de modernització de la gestió municipal incorporant noves aplicacions informàtiques per tal de normalitzar, manualitzar e informatitzar bona part dels expedients administratius interns i la pràctica totalitat dels expedients externs ( a instància de part). És un convençut de que la visió territorial és imprescindible per la millora en la prestació dels serveis que es demanda actualment pels ciutadans.

Marc Torres

Marc Torres exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014


Marc Torres és geògraf i enginyer tècnic en topografia. Treballa a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. És integrant del grup Geostart, grup d’innovació i prototipatge de productes i serveis en l'àmbit de la geoinformació de l’Institut. Prèviament ha estat responsable del projecte de delimitació territorial. És membre de la Xarxa d’Innovació Pública, xarxa que té l’objectiu de millorar, tot innovant, el funcionament de l’administració. També és membre de Geoinquiets.

Pere Sardinero

Pere Sardinero exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014


Pere Sardinero i Soto  va néixer a Barcelona l’any 1960. És llicenciat en Ciències (Geomàtica) per la UAB. Amb una carrera professional íntimament lligada a la cartografia digital i gestió del territori mitjançant l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica en diversos àmbits, com són el Cadastre, l’Urbanisme i el Medi Ambient.
Ha estat tècnic superior del Centre de Cartografia Automàtica del Ajuntament de Barcelona (Actualment IMI) en anàlisi i posta en marxa dels Sistemes d’Informació implicats i responsable de la restitució fotogramètrica per el projecte de revisió Cadastral de la Ciutat.
Va ser soci fundador de les companyies Adhoc Sinectic Systems i Altek Systems impulsant i gestionant projectes singulars com la 1ª digitalització i modelització de la Xarxa d’Aigües de Barcelona i la sistematització dels Sistemes  d’Informació per el Cadastre de Buenos Aires.
Durant més de 9 anys va ser responsable del departament de GIS de la TAO – T-Stystems, amb l’objectiu de posar “al mapa” les tecnologies desenvolupades per aquesta companyia dins de l’àmbit de l’Administració Pública Local.


 Actualment l’ocupació fonamental és la consultoria estratègica per projectes Smart  en les capes d’anàlisi i explotació de la informació amb component territorial i la dinamització comercial d’eines cloud, com ara Atribus: eina de monitorització “Smart” de continguts digitals.

Àngels Ulla

Angels Ulla  exposa en el Fòrum TIG-SIG 2014. Àngels Ulla es cap d'Urbanisme, Planejament i Promoció Urbana de l'Ajuntament de Sant Just Desvern Àngels Ulla va néixer a Viladecans l’any 1962. Es llicenciada en arquitectura  per l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, amb un interès especial per l'urbanisme i la planificació territorial, que va aprofundir amb estudis d’urbanisme a l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

La seva activitat professional s’ha desenvolupat principalment en l’àmbit del territori,  l’urbanisme, l’espai públic i l’espai natural, tant des de la vessant liberal com des de l’administració pública.
Des de l’any 1993 desenvolupa la seva carrera professional en l'àmbit de l'administració municipal, on podem distingir tres etapes    


  • Del 1993 al 2000 com arquitecte en Cap de l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament de Gavà, responsable dels projectes urbans i del planejament municipal.
  • Del 2000 al 2011 va ser Cap de l'Àrea de política territorial, habitatge i medi ambient de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, responsable de la direcció tècnica dels serveis d’urbanisme, projectes urbans, manteniment i serveis, medi ambient i habitatge.
  • Des del 2012 és cap d'Urbanisme, planejament i promoció urbana de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, responsable de l’àmbit de planificació i gestió urbanística del municipi.

Com a experta i gestora de planejament urbanístic, sempre ha tingut interès per els Sistemes d’informació geogràfica, des dels anys noranta quan va liderar la implementació del programa Smalllworld,  per a la gestió de l’Àrea d’Urbanisme i Serveis urbans de l’ajuntament de Gavà, fins a l’actualitat, ja que considera els SIG una eina molt potent per la gestió municipal. El servei d’Urbanisme, planejament i promoció urbana gestiona la planificació urbanística i el desenvolupament del territori, coordinant les actuacions municipals, supramunicipals i les privades, el planejament, la gestió urbanística i la promoció urbana, la gestió del patrimoni municipal del sòl i del pla local d’habitatge.
L'urbanisme és una funció pública, i per tant la llei d'urbanisme contempla el dret a la informació i la participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió, que estan sotmesos al principi de publicitat. El servei d’urbanisme manté actualitzada la informació urbanística mitjançant el geoportal, un visor informàtic que permet coneixer la situació urbanística de qualsevol finca, i que permet connectar amb el Registre de planejament oficial de la Generalitat. També integra les informacions cadastrals i cartogràfiques, així com el carrerer.Mapa del dia: Efecte de l'última guerra a Gaza, Tim Wallace/The New York Times


Orange areas show the regions that changed most drastically between satellite images taken about a month apart.

Font: Tim Wallace/The New York Times

Maria Josep Rodríguez i Parés

Maria Josep Rodríguez i Parés exposa en el Fòrum TIG-SIG 2014 


Maria Josep Rodríguez i Parés és Cap de la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori de l’Ajuntament de Lloret de Mar.Maria Josep Rodríguez i Parés va néixer a Barcelona l’any 1962. És llicenciada en Informàtica per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). S’ha format en Sistemes d’Informació Geogràfica a través dels cursos de Postgrau de la UPC.

Va començar a treballar a l’Ajuntament de Lloret de Mar, a finals de l’any 1987 en tasques administratives. A partir de l’any 1992 i durant 12 anys treballa en el departament d’Informàtica com a Tècnica, i en el 2004 crea la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori com a  cap de la Secció, càrrec que ocupa en l’actualitat.

És membre de la Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya de la Comissió de Coordinació de Cartografia de Catalunya, i del seu grup de treball de la Base de Carrers.

Sempre ha cregut que la tecnologia i la informació han d’estar al servei de les persones: els ciutadans i els treballadors de l’administració, i que ha de servir per fer la feina més fàcil i millor. Per tant seva línia de treball sempre ha anat en aquest sentit. La seva secció integra en el SIG intranet la gran quantitat d’informació que resideix a les bases de dades municipals, aprofitant el fort component geogràfic de les actuacions que es desenvolupen en el municipi, i l’ofereix als usuaris segons les seves necessitats amb el convenciment que l’accés transversal a la informació dels diversos departaments, permet prendre millors decisions.

També posa a l’abast dels visitants (Lloret de Mar és un dels principals municipis turístics de Catalunya) i dels residents, la informació que s’ha considerat d’interès públic a través de la Guia Ciutadana (en cinc idiomes) i del Geoportal de consulta del POUM disponibles a la web. Des del 2011 reben més de 300 alumnes a l’any (3r. de primària de totes les escoles de Lloret) i se’ls explica les tasques que es fan a la secció d’Informació i Anàlisi del Territori: mapes de nacionalitats, la ubicació de la població dins el municipi, els barris, els carrers utilitzant el SIG i el que poden consultar des de casa o l’escola: la guia i el vol virtual en 3D. En aquest sentit li agradaria desenvolupar un projecte conjuntament amb  els docents de les escoles de Lloret de Mar per donar a conèixer el municipi usant les noves tecnologies. Creu que les noves tecnologies ens donen moltes oportunitats i cal aprofitar-les, però queda molta pedagogia per fer dins l’administració, encara.

Mapa del dia: Mapa de la fira de Nova York de 1939


Albert Isern

Albert Isern, CEO de Bismart,  exposa en Fòrum TIG-SIG 2014. Big Data in the Real World: Barcelona as a Smart Destination


Albert fundó Bismart hace 5 años, como resultado de su pasión por la innovación, su ambición de lograr nuevos retos y su experiencia de más de 15 años. Desde la creación de la empresa, Bismart ha ganado premios como el premio Barcelona Capital Emprendedora y recientemente el Mejor Partner del Año a nivel mundial en Business Intelligence por Microsoft.

Albert es un empresario con amplia experiencia en estrategia y gestión de la organización también en la comercialización y la orientación al cliente. “¿Qué pasaría si las grandes cantidades de datos que se generan diariamente alrededor de las ciudades, la gran mayoría sin sacarles partido, las convertimos en información de valor, que sea esencial para mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos, empresas, empleados de la administración y líderes de ciudades?” Esta fue la idea que hace cinco años impulsó a Albert Isern a fundar Bismart, y no se detuvo allí, con el soporte del Ayuntamiento de Barcelona y de Microsoft, Albert y su equipo de especialistas en inteligencia de negocios, comenzaron a tomar España con una tormenta de innovadoras soluciones, fáciles de usar, para luchar contra la corrupción en los gobiernos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en España.

Ningún cliente era demasiado grande o inalcanzable y ningún proyecto era demasiado difícil. Naturalmente, la perseverancia de Albert le llevó a entrar en importantes negociaciones con los gobiernos en ciudades como Barcelona, Santander o Bilbao o el Gobierno de Cataluña. Nos dirigimos a las necesidades de las Administraciones Locales con nuestras soluciones únicas adaptadas a la creación de "ciudades inteligentes".

Para resolver los importantes retos que viven las ciudades de transformación hacia una mejora del progreso social y económico, Bismart ha desarrollado y comercializa bigov, una solución de Business Intelligence especializada en la Administración Local. ‘bigov’ consta de tres productos: Next Generation Dashboards, Opendata y Transparencia.

Después de bigov, Albert pensó en otro sector y Bismart desarrolló bihealth, la solución de BI para los hospitales y las instituciones sanitarias. Estas soluciones están abriendo las puertas a la internacionalización de Bismart en colaboración con Microsoft. Este es un gran paso, muy emocionante, en el que Bismart está trabajando.

Antes de iniciar su proyecto empresarial, Albert adquirió una gran experiencia y conocimiento de la industria en su cargo como director de consultoría en empresas de tecnología de información por 11 años. Dirigió un equipo de más de 300 personas que han alcanzado resultados espectaculares. Albert tiene un Master en Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de Negocios ESADE y es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Barcelona, sin embargo, sigue entrenando y haciendo cursos específicos de gestión en el IESE Business School.


En su tiempo libre, le gusta disfrutar de los deportes de mar, paseos por la montaña, el esquí, y el estudio de los cursos de coaching.

Marti Pericay

Marti Pericay exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014


Fa dotze anys que treballo en direcció i desenvolupament de projectes geogràfics i web. Sóc expert en desenvolupament de serveis i pàgines web usant PHP, Javascript (jQuery, AngularJS, ExtJS), CSS, CVS (Subversion i git), entorns LAMP, bases de dades PostgreSQL/PostGIS i MySQL. Especialitzat en tecnologies front-end (OpenLayers, Leaflet), en solucions integrals GIS com OpenGeo Suite, Map Server o GeoServer i en aplicatius geogràfics com CartoDB o Google Maps

Oscar Fonts

Oscar Fonts exposa al XIII Fòrum TIG SIG 2014: Una visió des del món “Open Source”, el cas de Castellbisbal.


Gaudeix capbussant-se a la cartografia des de la infància. S'inicia com a programador SIG a Aurensis. En el seu pas per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, té l'oportunitat de desenvolupar i consolidar els geoserveis i visors de la institució, i s'inicia en el món del programari lliure i els estàndards oberts. Des de 2010 desenvolupa la seva carrera com a consultor independent. També ha realitzat activitats docents a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat de Girona.
Va participar en l'organització del FOSS4G 2010, d'on va néixer el primer grup de Geoinquiets, a Barcelona.

Sergio Anguita

Sergio Anguita exposa al XIII Fòrum TIG SIG 2014En Sergi Anguita ha treballat sempre a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació, inicialment com a enginyer de sistemes i més tard com a gestor. Actualment és el Cap de l’Àrea de Geotecnologies de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, on gestiona els equips encarregats del desenvolupament i manteniments de serveis GEO a Internet, així com de potenciar aquest canal a través de noves propostes definides i executades seguint la metodologia Lean Startup. Apassionat de l’emprenedoria, és co-organitzador de Lean Startup Circle Barcelona i Startup Weekend Barcelona.
 
Ricard Font i Hereu farà l'obertura del XIII Fòrum TIG SIG
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat  


Nascut a la Seu d’Urgell l’any 1971.
Advocat, llicenciat en Ciències Jurídiques per la Universitat de Girona (1997); màster en Gestió i Administració de Societats i Cooperatives realitzat a la Universitat de Girona (1999); màster en Dret del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient, realitzat a la Universitat Pompeu Fabra (2004); postgrau en Direcció Urbanística, Universitat Autònoma de Barcelona (2001); i postgrau en Dret Urbanístic, per la Universitat Pompeu Fabra (2002).
Ricard Font ha treballat a l’Administració de la Generalitat com a cap del Gabinet del Conseller de Política Territorial d’Obres Públiques a la demarcació de Girona (1998-1999) i cap del Gabinet del Conseller a Girona i cap de Relacions Institucionals de Política Territorial i Obres Públiques 1999-2001. Ha estat director general de Transports i Mobilitat entre l’any 2011 i 2013. Dins del mateix àmbit, ha estat membre de la Comissió d’Urbanisme de Girona.
El gener del 2013 fou nomenat Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat

Victor Lopez Fandiño

Victor Lopez Fandiño  exposa en Fòrum TIG-SIG 2014: Big Data/Smartcity, de les dades al coneixement


Senior Certified IT Specialist
Titulación
Doctor en Ingeniería Industrial
CETS Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramon Llull. Barcelona
Tesis doctoral: Análisis de componentes principales no lineales mediante redes neuronales de propagación hacia atrás: aplicaciones de la topología de Kramer. Barcelona 1997 – Apto Cum Laude
Idiomas: español, inglés, catalán, gallego

Experiencia profesional

Perfil
Soy un especialista senior certificado en Tecnologías de la Información, que actualmente trabaja en el IBM Innovation Center de Barcelona. Soy el responsable de la habilitación tecnología de los Business Partners de IBM en el área de gestión de la información y analítica de negocio. Tengo más de 15 años de experiencia en IBM en el ámbito de soluciones de data warehousing y data mining, con más de 10 años de dedicación a actividades de asesoramiento y preventa técnica.
Conocimientos clave
Inteligencia de negocio, gestión del rendimiento, modelización predictiva, análisis de clientes, análisis de fidelización y abandono de clientes, segmentación de clientes, OLAP, data warehousing, data mining

Historial profesional
Febrero 1997 – actualidad: IBM España
Coordinador técnico, IBM Innovation Center (2013 – actualidad)
Especialista en soluciones de Business Analytics y Big Data, IBM Innovation Center (2006 – 2013)
Especialista en preventa técnica, IBM Software Group (2000 – 2006)
Consultor, IBM Global Business Services (1997 – 2000)
Septiembre 1994 – Febrero 1997: CETS Institut Químic de Sarrià
Profesor ayudante de Cálculo Infinitesimal

Anna Lleopart i Grau

Anna Lleopart i Grau  exposa en Fòrum TIG-SIG 2014: Els carrers digitals a casa nostra, estat de la qüestió


Anna Lleopart i Grau va néixer a Barcelona l’any 1959. És llicenciada en Física, però la major part de la seva vida professional s’ha desenvolupat al voltant de la cartografia digital i els sistemes d’informació geogràfica. Treballa a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) – fins fa poc Institut Cartogràfic de Catalunya - des de l’any 1983 i actualment és cap de la Unitat de Bases Cartogràfiques.


És responsable, entre d’altres, del projecte de creació i manteniment de la Base de carrers de Catalunya, que té com a objectiu principal donar servei de normalització i geocodificació d’adreces a l’administració de la Generalitat. Així mateix, és responsable del grup de treball de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya que el 2013 ha acabat l’elaboració de les especificacions tècniques de la Base municipal d’adreces de Catalunya. Aquestes especificacions han de facilitar l’accés i l’ús de la informació als diferents nivells de l’administració pública, i són una petita contribució a fer-la  una mica més eficient i eficaç. 

Albert Solana Berengué

Albert Solana Berengué  exposa en el Fòrum TIG-SIG 2014: Big Data i Turisme: nous indicadors per a la gestió turística

Especialista en tecnologia, gestiona projectes que ajuden a les empreses a adaptar la seva estratègia de negoci al nou paradigma digital. És expert en mesurament i anàlisi de l'activitat de les marques en entorns digitals.

Apassionat per observar com la tecnologia transforma la societat, està incorporant coneixements en humanitats per tenir una visió global de l'impacte digital en les societats, organitzacions i persones.

Té més de 10 anys d'experiència en el sector tecnològic. Ha treballat com a programador i project manager en la signatura C3PO, treballant en el projecte de desenvolupament del DNI electrònic, i com a responsable tecnològic de la Fundació Equilibri, implantant projectes web a Espanya per revertir els beneficis en ajudar al desenvolupament educatiu i econòmic a Bolívia.

És coautor de 'Anàlisi de posicionament sectorial en xarxes socials', una metodologia editada per RocaSalvatella el 2013.

Llicenciat en Enginyeria Informàtica per Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té un MBA per ESADE i una especialització en Màrqueting i New Media per la New York University. Ha completat la seva formació amb estudis d'Economia a la Harvard University. Actualment cursa la llicenciatura en Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També imparteix formació de màrqueting per a emprenedors dins del projecte TicLaude de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).


Col · labora en la coordinació a Barcelona del projecte InvenTours, sessions d'innovació per a directius d'organitzacions globals.

Pau Agulló i Roselló

Pau Agulló i Roselló  exposa en Fòrum TIG-SIG 2014: BCN Analytics: anàlisi de dades geo-referenciades per una Barcelona més intel·ligent


Pau Agulló i Roselló va néixer a Barcelona l’any 1974. És llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Economia per l’European University Institute, a Florència. Ha desenvolupat la carrera professional en l’àmbit de la consultoria analítica, aplicant mètodes quantitatius avançats a la presa de decisions en el marketing i la logística. Actualment dirigeix Kernel Analytics, empresa que va co-fundar el 2013. El 2014 va co-fundar BCN Analytics amb diversos experts del camp d’analytics.BCN Analytics és una associació sense ànim de lucre que vol unir la comunitat dedicada a l’anàlisi avançada de dades de Barcelona amb un doble objectiu. Primer, intercanviar experiències i coneixements relacionats amb l’anàlisi de dades i sobretot en la seva aplicació pràctica, i segon, impulsar l’estudi sobre la ciutat de Barcelona basat en dades geo-referenciades. Per aquest motiu, BCN Analytics agruparà bases de dades de diferents fonts amb dades geo-referenciades de persones, empreses, equipaments públics, transports, entre d’altres. A més riquesa de dades, més avançats els anàlisis i els resultats. BCN Analytics serà una plataforma per compartir anàlisis, codis i capes amb resultats.

Inscripcions al Fòrum

Mapa del dia:Finlandia es el país que forma més enginyers, en proproció


Font:http://www.vox.com/xpress/2014/10/13/6970337/college-majors-around-the-world-in-6-maps

But Japan is far ahead of the US when it comes to majoring in engineering, manufacturing, and construction. So is almost every other country. In Finland, more than one-third of college students are majoring in the STEM fields — science, technology, engineering and mathematics. In the US, it's just about 15 percent.

Mapa del dia: El primer mapa fet a vol d'ocell d'una ciutat, el 1500 a Venecia


Made in 1500, Jacopo De'Barbari's woodcut map of Venice is the first known birds-eye view of any city. Predating modern surveying techniques, the cartographer achieved his impressively accurate scale by building a custom geometric grid before overlaying the city's buildings, canals, and labyrinthine streets. Reproduced by permission of DK, a division of Penguin Random House ©2014 

Frederic Udina i Abelló

Frederic Udina i Abelló  exposa en Fòrum TIG-SIG 2014: Les dades disponibles i els seus límitsFrederic Udina i Abelló (Barcelona, 1953) llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) des del juliol de 2011. Des del juliol de 2013 és president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

Del 1982 al 1990 va exercir com a professor de tecnologia i matemàtiques al Departament de Didàctica de les Ciències UAB. Des de llavors, és professor de Matemàtiques, Probabilitat i Estadística del Departament d'Economia i Empresa de la UPF. És també professor afiliat de la Barcelona Graduate School of Economics.

A la UPF ha exercit diversos càrrecs de gestió, com la subdirecció d'Afers Acadèmics del Departament d'Economia i Empresa (2008-2010) o la secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1990-2005), a més de de ser cap d'àrees docents.

Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals i diversos llibres, i ha participat en congressos i grups de recerca internacionals. També ha efectuat treballs de consultoria estadística, entre d’altres per a Morgan Stanley (2006-2008).

Inscripció al Fòrum

Mapa del dia: Mapa mental de per on faig exercici a Wisconsin


Font: http://t.co/UJiVc8lB6L

Mapa del dia: "Typhoon Phanfone, currently over open waters of the West Pacific, may make landfall in Japan in a few days."

Typhoon Phanfone is gathering strength in the western Pacific Ocean, with projections showing that it may intensify significantly — likely to super typhoon status — before veering toward mainland Japan by Oct. 5.