Com les vies ràpides han transformat les ciutats americanes(Cincinnati, 1955, 2013)

Beginning in the 1950s, cities demolished thousands of homes in walkable neighborhoods to make room for freeways.


Publica un comentari a l'entrada