Lluis Torrado

Lluis Torrado exposa en el XIII Fòrum TIG SIG 2014


Dades biogràfiques de Lluís Torrado, director de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Calafell.

Lluís Torrado i Bonals va néixer a Manresa l’any 1959. És llicenciat en Ciències Econòmiques i membre del col·legi d’Economistes de Catalunya. Ha estat funcionari de l’Ajuntament de Parets del Vallès durant 9 anys desenvolupant diverses tasques en l’àmbit de Serveis Generals. L’any 1993 es va incorporar a l’Ajuntament de Calafell, on actualment és el director de Serveis Econòmics.


En l’actualitat coordina diferents departaments de l’ajuntament com són els propis de l’àmbit econòmic ( Intervenció, Tresoreria, Cadastre, Gestió i Inspecció Tributària ) així com el Servei d’Atenció al Ciutadà i Informàtica. Un dels objectius de la seva gestió ha estat impulsar  un procés de modernització de la gestió municipal incorporant noves aplicacions informàtiques per tal de normalitzar, manualitzar e informatitzar bona part dels expedients administratius interns i la pràctica totalitat dels expedients externs ( a instància de part). És un convençut de que la visió territorial és imprescindible per la millora en la prestació dels serveis que es demanda actualment pels ciutadans.